Kort
Action
Logikk
Moro
Quiz
Wordhunt
Wordhunt

Målet med spillet: Finn de skjulte ordene!

Spilleregler: Wordhunt må spilleren finne et visst antall ord, som er vist på høyre side, innen en viss, gitt tid. Ordene kan ordnes horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Samtidig kan de skrives forfra og bakfra.

Navigering av spillet: Klikk på begynnelsen av et ord og flytt musen til slutten av ordet mens du holder musknappen nedtrykt. Du kan også klikke på begynnelsen av ordet og så klikke på slutten av ordet. Begge måter fungerer også i motsatt retning.

Wordhunt
Tilbake
Spill
MULTIPLAYER
CHALLENGE
MULTIPLAYER
MATCH